+A A -A

«Сандықтау ауданы әкімінің аппараты» MM

Қазақша Русский

Дау-шарды реттеу жөніндегі келісім (Медиациялық келісім)

Көкшетау қ.                                                   «____»__________ 2013 жыл

____________________________________________ мекенжайында тұратын (бұдан әрi А тарапы деп аталатын) азамат ______________________________________________ пен____________________________________________ мекенжайында тұратын (бұдан әрi Б тарапы деп аталатын) азамат _____________________________________________________ арасында дау-жанжал туындады.

Дау-шардың мән-мағынасы — _______________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Тараптар түрлi ұстанымда болды:

Сонымен ______________________(А тарапы) ____________________________________________________ туралы түсiндiрдi.

Сонымен _______________________(Б тарапы) _____________________________________ туралы түсiндiрдi.

Тараптар медиация арқылы дау-шарды реттеу туралы шешiм қабылдады және осы мақсатта 2013 жылдың «____» ____________ «Көкшетау медиация орталығы» ЖБ-да медиация өткiзу туралы келiсiмшарт жасасты.

Медиация өткiзу аясында медиатор ____________________________________

медиация сессиясын өткiздi.

Дау-шарды реттеу мақсатында Тараптардың әрқайсысы өз ұстанымын жеңiлдеттi, ендi Тараптар келiссөздердiң нәтижесiн, сондай-ақ басқа да келiсiлген аспектiлердi дау-шарды реттеу туралы келiсiмшартта ресiмдеуге тiлек бiлдiрдi.

Тараптар төмендегiдей жағдайлар бойынша келiсiм жасасты:

________________________________________ мәселесi бойынша даулы жағдайда тараптар өздерiнiң құқықтық қатынастарын ресiмдейдi және оларды төмендегiдей шешедi:

1. ____________________________________________________________________.

2. ____________________________________________________________________.

3. ____________________________________________________________________.

4. ____________________________________________________________________.

5. ____________________________________________________________________.

6. ____________________________________________________________________.

7. ____________________________________________________________________.

Келiсiмге қол қою алдында Тараптарға оны мұқият зерделеп, келiсiмдi жалпы сарапшыға немесе кеңесшiге тексерту мүмкiндiгi берiледi.

Бұл Келiсiм Тараптардың ерiктiлiк және адалдық ұстанымдары негiзiнде орындалуға жатады.

Бұл Келiсiм құпия болып табылады, сондықтан, егер тараптар басқаша келiспесе, үшiншi тұлғаға ашуға болмайды.Бұл Келiсiмнiң мазмұны онда көрсетiлген жекелеген әрекеттердi жасау үшiн және Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген өзге де жағдайларда ғана жария етiле алады.

Келiсiм 3 данада ресiмделген және Көкшетау қаласында қол қойылған.

А тарапы  — _________________________ Б тарапы- _________________________

Күнi:                                                  Күнi:

Қолы:                                                 Қолы:

Мақаланы құрған күні 11.02.2017 15:02
Мақаланы жаңартқан күні 11.02.2017 15:02
Қаралым саны: 4369