+A A -A

«Сандықтау ауданы әкімінің аппараты» MM

Қазақша Русский

Баланың туылуына арналған белсендi қызмет

Баланың туылуына арналған белсендi қызмет дегенiмiз не?

Бұлүйденшықпай SMS-хабарламаларғажауап беру арқылыбаланыңтуутуралыкуәлiгiналу, бала бақшағакезеккеқоюжәнежәрдемақыалумүмкiндiгi.

Бұл қызмет кiмге көрсетiледi?

қызметұялыазаматтардыңбазасындатiркелген,жанатуғананаларғакөрсетiледi.

Бұл қызметтi қалай алуға болады?

Көрсетiлетiнқызметтi 1414 қысқанөмiрiнен келген SMS-хабарламаларға жауап беру арқылы алуға болады.

Алғашқы SMS хабарламақашанкеледi?

Бiрiншiхабарлама бала туылғансәттенбастап 24 сағат iшiнде келедi.

SMS-хабарламағажауапалуқаншауақыткүтiледi?

Жауап 3 күн iшiнде күтiледi. Көрсетiлгенмерзiмдежауапболмаса, көрсетiлетiн қызметалушы ХҚКО-ға жүгiнуқажет

SMS хабарламаларына қалай жауап беруге болады?

Әр SMS-хабарламадажауапәдiстерiнiңегжей-тегжейлiсипаттамасыкелтiрiлген, олар бойыншасұраққадұрысжауапбереаласыз. Хабарламаағылшын R әрпiненбасталуыкерекжәнетырнақшасыз әрiбұләрiпалдындабос орындарболмауыкерек. Дұрыс жауап болмаған кезде қате туралы және дұрыс жауап ұсынысымен СМС-хабарламакелiп түседi.

Көрсетiлетiн қызметтi алу кезiнде қандай шектеулер бар?

Мобильдi азаматтардың базасында тiркелмеген клиентке, сондай-ақ 2008 жылға дейiн некеге тұрған немесе 2007 жылдан бұрын туған балалары болса, қызмет көрсетуге болмайды.

Мобильдi азаматтардың базасына қай жерде тiркелуге болады?

Мобильдi азаматтардың базасына «электрондық үкiмет» порталында, ХҚКО-да, сондай-ақ перинаталдық орталықтардағы ХҚКО жауапты қызметкерлерiнде тiркеле аласыз.

Қызметқұнықаншатұрады?

Қызмет мүлдем тегiн. SMS-хабарлама жiберу үшiн төлем алынбайды. Бiрақ SMS-хабарламаларды жiберу мүмкiндiгiңiз үшiн оң балансыңыз болуы керек.

Мақаланы құрған күні 10.01.2018 18:10
Мақаланы жаңартқан күні 10.01.2018 18:10
Қаралым саны: 3857