Жергілікті орындаушы бөлемдерді мемлекеттік қызметкерлерінің бөліктілік талаптары